Nosač lonardo 60cm | 35.03.04

Pakovanje sadrži: nosače, šrafove i tiplove